Mapathon, bir çok insanın gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen bir OpenStreetMap veri üretimi buluşmasıdır. Daha öncesinden herhangi bir deneyim gerektirmeyen bu etkinlik, kısa bir tanıtım ve basit bir eğitimle başlar. Katılımcılardan beklenen uydu görüntülerinde görülen objelerin çizilerek haritaya eklenmeleridir.

Mapathon, uluslararası insani yardım kuruluşlarına harita verisi sağlamak amacıyla uzak bir bölgeye ait haritalama çalışması, ya da yaşanılan bölgedeki eksik harita verisini tamamlamak için yapılan yerel bir haritalama çalışması olarak gerçekleştirilebilir.

INTERNATIONAL MAPATHON

Mapathon etkinliğinde çalışma bölgesi hızlı bir biçimde haritalanmakta, insani yardım ekiplerine yardım bölgesindeki yerleşimler ve arazi hakkında bilgi sağlanmaktadır. 

Katılımcılar, uydu görüntülerinde gördükleri bina ve yol gibi nesneleri işaretleyerek saha ekipleriyle paylaşmaktadırlar.

Daha sonra saha ekipleri ve yerel gönüllüler, üretilen bu veriyi kontrol edip yol adı, kapı numarası, bina türü gibi özellikleri tamamlamaktadırlar.

Yerel Mapathon
LOCAL MAPATHON

Katılımcıların, yaşadıkları bölgede uydu görüntülerinden elde edilemeyecek detayları OpenStreetMap’e aktarma amacıyla gerçekleştirdikleri, sahadan veri toplama çalışmasıdır. 

Kağıt ve kalemden, akıllı telefon uygulamalarına kadar farklı veri toplama yöntemleri katılımcılarla paylaşılıp, bu yöntemlerden biri veya birkaçının uygulandığı saha çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Saha çalışmaları, genellikle belli bir tema belirlenerek gerçekleştirilir ve sahadan o temaya (sağlık hizmetleri, engelli erişimi, geri dönüşüm vb.) ait bilgiler toplanarak haritaya aktarılır.