Birlikte özgür haritacılık faaliyetleri yürüttüğümüz kurum ve kuruluşlar:

HOT, açık haritacılık yoluyla insani faaliyetler ve topluluk geliştirmeye odaklı uluslararası bir kuruluştur. Gönüllü toplulukla birlikte afet yönetiminde kullanılmak, riskleri azaltmak ve sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşmak üzere harita verisi üretmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren, özgür ve açık kaynaklı coğrafi yazılım çözümleri geliştiren bir Ar-Ge firmasıdır.

Mapillary, topluluk ve paylaşım odaklı, küresel bir sokak görüntüsü ve harita verisi sağlayıcısıdır.